Fagkurs

Barn under radaren

Invitasjon til fagdag om barn som pårørende. Dagen gir faglig påfyll for deg som er i kontakt med barn og unge pårørende i ditt arbeid.

6.
mars
2024
  1. 06. mar. 2024, 08:30 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 06. mar. 2024, 08:30 - 15:00

Hvor

Tønsberg
Auditoriet ved SiV-Tønsberg.

Påmelding

Barn og unge er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør. Foreldre eller søskens helseproblemer eller død påvirker barns og unges tanker, følelser og hverdagsliv.
 
Ved sykehuset i Vestfold vil vi bli bedre til å se, fange opp og gi barn den informasjon og oppfølging de trenger og har krav på når deres nærmeste er syke. Vi vil at barn som er pårørende skal fortsette å være friske barn.

Målgruppe: 

  • barneansvarlige ved Sykehuset i Vestfold
  • seksjonsledere, avdelingsledere
  • alle ansatte i sykehus og kommunene i Vestfold som er interessert i barn som er pårørende og deres situasjon.

Obligatorisk for barneansvarlige 

Fagdagen er obligatorisk for barneansvarlige ved Sykehuset i Vestfold.

Pris

Gratis for ansatte ved SiV. For andre deltagere kr. 300,-

Program

08.15-08.30

Registrering

 

08.30-08.50

Velkommen

Nina Cathrine Lilleeidet, foretakskoordinator KPA

Alison Axisa Eriksen, foretakskoordinator somatikk

Irmeli Rehell Øistad, Fagsjef KPA

08.50-10.00

«Barn under radaren»

Erfaringer fra SIV

Sønneva Bergtun, rådgiver i kvalitetsavdeling ved SIV

Mina Aasheim, sykepleier i akuttavklaring ved SIV

10.00-10.15

Pause

 

10.15-11.15

Barnevernstjenestens erfaring med økt satsing av tilstedeværelse i barnehager og skoler

Marita Kurse-Moss, seksjonsleder ved Tønsberg barnevernstjeneste

11.15-12.00

Lunsj

 

12.00-12.45

#Råbra - Hvordan sette fokus på barn som pårørendearbeidet der du jobber?

Trude Bjerge Wang, foretakskoordinator for barn som pårørende, Sykehuset Innlandet HF

Gabriele Möbes Frøen, foretakskoordinator for barn som pårørende, Sykehuset Innlandet HF

12.45-13.00

Pause

 

13.00-13.45

Pip-klubben: et gruppetilbud for barn mellom 4 og 8 år som opplever stress og belastinger i familien

Marte-Kari Løve, psykolog i Larvik kommune

Birgitte T. Gustavsen, kreftsykepleier og konstituert helsesykepleier i Larvik kommune

13.45-14.00

Pause

 

14.00-14.45

Hva vil det si «å bli sett»? – en utforskende dialog

Pia Beate Pedersen, journalist og forfatter

Andreas Aas Thorud, filosof ved SIV

14.45-15.00

Oppsummering av dagen

 

Les mer