HELSENORGE

Fagkonferansen på Storefjell

Seksjon utviklingshemming og autisme ved Vestre Viken og Glenne regionale senter for autisme har igjen gleden av å ønske velkommen til den tradisjonsrike fagkonferansen på Storefjell Resort Hotell – Gol.

I år vil vi invitere til en felleskonferanse med fokus på helhetlige tjenester med innføring i grunnlidelsene utviklingshemming, og autisme, og de vanligste alvorlige psykiske lidelser hos denne gruppen. I forlengelse av dette vil vi gi oppmerksomhet til etiske dilemmaer, verdigrunnlag, lovverk og behandling – hvem gjør hva og når?

Detaljert program sendes ut sammen med invitasjonen i september 2023.
I år er det mulig med forhåndspåmelding til: sua@vestreviken.no

Konferansen er en arena for møte mellom brukerorganisasjoner og fagpersoner i kommunene og spesialisthelsetjenesten, men vil også være nyttig for foreldre, pårørende eller andre som direkte eller indirekte er i befatning med fagfeltet. 

Vi håper dere prioriterer noen spennende og inspirerende dager på Storefjell!

Fant du det du lette etter?