Fagkurs

Fagkonferansen på Storefjell

Seksjon utviklingshemming og autisme ved Vestre Viken og Glenne regionale senter for autisme har igjen gleden av å ønske velkommen til den tradisjonsrike fagkonferansen på Storefjell Resort Hotell – Gol.

Passert
8.
november
2023
3 dager
  1. 08. nov. 2023
  2. 09. nov. 2023
  3. 10. nov. 2023

Tid og sted

Når

  1. 08. nov. 2023
  2. 09. nov. 2023
  3. 10. nov. 2023

Type arrangement

Konferanse

Arrangør

Seksjon utviklingshemming og autisme ved Vestre Viken og Glenne regionale senter for autisme.

I år vil vi invitere til en felleskonferanse med fokus på helhetlige tjenester med innføring i grunnlidelsene utviklingshemming, og autisme, og de vanligste alvorlige psykiske lidelser hos denne gruppen. I forlengelse av dette vil vi gi oppmerksomhet til etiske dilemmaer, verdigrunnlag, lovverk og behandling – hvem gjør hva og når?

Detaljert program sendes ut sammen med invitasjonen i september 2023.
I år er det mulig med forhåndspåmelding til: sua@vestreviken.no

Konferansen er en arena for møte mellom brukerorganisasjoner og fagpersoner i kommunene og spesialisthelsetjenesten, men vil også være nyttig for foreldre, pårørende eller andre som direkte eller indirekte er i befatning med fagfeltet. 

Vi håper dere prioriterer noen spennende og inspirerende dager på Storefjell!