Fagkurs

Forståelse og tilrettelegging for elever med høytfungerende autisme i skolen

Passert
6.
februar
2024
  1. 06. feb. 2024, 08:30 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 06. feb. 2024, 08:30 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Glenne, Borre

Påmelding

Frist for påmelding: 01. feb. 2024

Sentrale stikkord

  • Forståelse av elever med ASD i skolen
  • Psykisk helse og stress
  • Positiv samhandling
  • Tilrettelegging for læring

Innhold

Forelesere: Fredrik Holmene & Ida M. Skålvik.

Hvordan komme i posisjon til læring og lykkes i samhandling for barn med høyt fungerende autisme i skolen? Lurer du på hvordan du kan legge til rette for mestring og økt trivsel for elever med autismespekter diagnose (ASD) kan dette kurset være aktuelt for deg.

Dagskurset tar utgangspunkt i hvordan utfordringer til elever med ASD kan komme til uttrykk i skolen og hvilke forhold vi må ta hensyn for å legge til rette for mestring og øke skolelivskvaliteten til den enkelte elev. Kurset bygger på viktigheten av relasjonell kompetanse i arbeidet med barn med ASD.

Målgruppe

Ansatte i skolen som jobber med personer med høytfungerende autisme. Passer også for ansatte i spesialisthelsetjenesten, PPT, helsestasjon, psykisk helsetjeneste, rådgiverstillinger, eller andre som ønsker å lære mer ulike tilretteleggingstiltak i skolen.

Pris

Pris per person 600 kr. Pårørende/pasient: 300 kr pr person (maks 600kr per familie). 

Det serveres enkel lunsj og kaffe.

Kontakt