Fagkurs

Geriatriseminaret i Vestfold

Rehabilitering av den geriatriske pasienten etter hjerneslag.

Passert
7.
februar
2024
  1. 07. feb. 2024, 08:00 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 07. feb. 2024, 08:00 - 15:30

Hvor

Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Bakkenteigen, Auditoriet Larvik, Raveien 215, 3184 Borre.

Påmelding

Frist for påmelding: 25. jan. 2024, 12:00

I arbeid med den geriatriske pasientgruppen må helsepersonell ha kunnskap om hvordan de ulike helseproblemene spiller sammen og påvirker hverandre, og hvordan man ved tverrfaglig hjerneslagsrehabilitering kan optimalisere den enkelte pasientens helse og funksjon. 

Tema for konferansen

  • Akutt slagbehandling i Vestfold
  • Pasientens perspektiv
  • Komplikasjoner med fokus på høyere kognitive funksjoner
  • Dysfagi
  • Depresjon ved hjerneslag
  • Fatigue som komplikasjon etter hjerneslag
  • Afasi
  • Fysisk funksjon og kommunal rehabilitering

Målgruppe

Sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og helsefaglige studenter.

Kontakt