HELSENORGE

IBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)

Kurs, To dager med en ukes mellomrom, Lærings- og mestringssenter

Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.

Målsettingen med kurset er at du som har inflammatorisk tarmsykdom som ulcerøs colitt eller morbus crohn, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.

I tillegg til forelesninger vil det bli anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger. Vi oppfordrer deg til å ta med en ledsager som du ønsker skal bli bedre kjent med din situasjon.

Når og hvor

Tid
To dager med en ukes mellomrom
Klokkeslett
 
Sted
Solvang, Tønsberg
Lærings- og mestringssenteret
Habiliteringssenteret, Solvang
Welhavensvei 14-16, Tønsberg
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenter
Kurset er utarbeidet i fellesskap med poliklinikk for fordøyelsessykdommer og lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sykehuset i Vestfold, og Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Vestfold lokallag. 

Temaer som blir tatt opp

 • Medisinsk og kirurgisk behandling
 • Sykdomsforståelse, anatomi, myter og sannheter
 • Brukererfaringer
 • Kostveiledning
 • Trygderettigheter og arbeidsliv
 • Mestringsstrategier
 • Presentasjon av Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Kursholdere

 • Representanter fra Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Vestfold lokallag
 • Sykepleier og lege ved Sykehuset i Vestfold
 • Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved SiV
 • Ernæringsfysiolog
 • Representant fra NAV

Målgruppe

Kurset er beregnet på personer som har tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.

Nyttig informasjon

 • Kurset er en del av behandlingen som tilbys ved Sykehuset i Vestfold, men pasienter behandlet andre steder er også velkommen til å delta.
 • Det oppfordres til at den enkelte deltar sammen med ledsager.
 • Henvisning fra lege er nødvendig om du ikke er behandlet ved Sykehuset i Vestfold.
 • Enkel servering. Gi beskjed ved påmelding om spesielle hensyn i forhold til mat.
 • Ta med eventuelt frikort hvis du har, ellers betales gjeldende egenandel. Ledsager betaler ikke.
 • Opplæring gir mulighet for sykemelding de aktuelle dagene.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger og påmelding, ta gjerne kontakt med Lærings- og mestringssenteret

Telefon: 33 30 82 10.

Fant du det du lette etter?