Pasientkurs

Informasjonsdag: overvekt og fedme hos barn

Vi vil legge vekt på ulike aspekter ved overvekt og fedme hos barn, hvor målet er at dere skal få mer kunnskap om temaet og ha mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene ved senter for sykelig overvekt barn og ungdom.

Tid og sted

Når

Kl. 08.00-14.15

Arrangør

Hvor

Solvang, Tønsberg
Registrering i ekspedisjonen Bygg B, deretter undervisning i møterom 113, bygg A.

Merk at informasjonsdagen holdes ved Solvang (Welhavensvei 14-16, 3117 Tønsberg).

Informasjonsdagen er en sentral og obligatorisk del av vårt behandlingstilbud for barn med overvekt og fedme. Denne dagen vil dere være sammen med andre familier med barn i barneskolealder og eventuelt andre som følger opp barn med overvekt og fedme. Ved neste konsultasjon vil dere igjen bli kalt inn til individuell samtale. 

Hvem skal delta på møtet?

Møtet er fortrinnsvis for barn og foresatte, og eventuelt andre samarbeidspartnere. Dersom besteforeldre er mye involvert i barnas hverdag kan det være naturlig at de er med. Søsken skal ikke være med denne dagen. Dere må gi beskjed om hvor mange som kommer fra deres familie. Dette får dere informasjon om i innkallingsbrevet.

Hva skal vi ha med oss?

Ta med klær til barnet for aktivitet og bevegelse ute (klær som passer til været).

Program for dagen

  • Kl. 08.00 - 09.00: Oppmøte og registrering med måling og veiing av barna. Noe venting må påberegnes.
  • Kl. 09.00 - 10.00: Informasjon om kosthold av klinisk ernæringsfysiolog.
  • Kl. 10.00 - 10.15: Pause.
  • Kl. 10.15 - 11.30: Barna lager lunsj. Foresatte får informasjon om medisinske forhold ved overvekt og verktøy for endring av lege.
  • Kl. 11.30 - 12.00: Alle spiser lunsj sammen.
  • Kl. 12.00 - 12.30: Fysioterapeut holder foredrag om fysisk aktivitet.
  • Kl. 12.30 - 13.40: Barna har uteaktivitet. Foresatte får mer informasjon om kosthold av klinisk ernæringsfysiolog.
  • Kl. 13.40 - 14.00: Avslutning og evaluering.