Pasientkurs

Informasjonsdag: overvekt og fedme hos ungdom

Vi vil legge vekt på ulike aspekter ved overvekt og fedme hos ungdommer, hvor målet vårt er at dere skal få mer kunnskap om temaet og ha mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene ved senter for sykelig overvekt barn og ungdom.

Tid og sted

Når

Kl. 08.00-14.15

Arrangør

Hvor

Solvang, Tønsberg
Registrering i ekspedisjonen Bygg B, deretter undervisning i møterom 113, bygg A.

Merk at informasjonsdagen holdes ved Solvang (Welhavensvei 14-16, 3117 Tønsberg).

Informasjonsdagen er en sentral og obligatorisk del av vårt behandlingstilbud for ungdom med overvekt og fedme. Denne dagen vil dere være sammen med andre familier med ungdommer over 12 år og eventuelt andre som følger opp ungdommer med overvekt og fedme. Ved neste konsultasjon vil dere igjen bli kalt inn til individuell samtale. 

Hvem skal delta på møtet?

Møtet er fortrinnsvis for foresatte og ungdommen, eventuelt andre samarbeidspartnere, ikke søsken. Det er viktig at foresatte deltar denne dagen. Dere må gi beskjed om hvor mange som kommer fra deres familie og om eventuelle matallergier. Dette får dere informasjon om i innkallingsbrevet.

Program for dagen

  • Kl. 08.00 - 09.00: Oppmøte og registrering med måling og veiing for ungdommene. Noe venting må påberegnes.
  • Kl. 09.00 - 10.10: Informasjon om kosthold av klinisk ernæringsfysiolog.
  • Kl. 10.10 - 10.20: Pause.
  • Kl. 10.20 - 11.20: Informasjon om kosthold av klinisk ernæringsfysiolog.
  • Kl. 11.20 - 12.00: Lunsj.
  • Kl. 12.00 - 12.30: Fysioterapeut holder foredrag om fysisk aktivitet.
  • Kl. 12.30 - 12.45: Pause.
  • Kl. 12.45 - 13.15: Lege informerer om medisinske forhold ved overvekt.
  • Kl. 13.15 - 14.00: Lege informerer om verktøy for endring.
  • Kl. 14.00 - 14.15: Avslutning og evaluering.