HELSENORGE

Kols - pårørendekurs

Det arrangeres eget kurs for pårørende til de som har en kolsdiagnose. Vi håper at dine pårørende kan ha nytte av dette kurset og vi ber deg vennligst om å videreformidle denne invitasjonen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra lege er kun nødvendig hvis din nærmeste ikke er behandlet for kols ved Sykehuset i Vestfold. Henvisning sendes til Sykehuset i Vestfold, Lærings- og mestringssenteret, PB 2168 Postterminalen, 3103 Tønsberg.

Hvem er kurset for?

Kurset er kun for pårørende, og det er plass til to pårørende per pasient. Kurset går over en dag, er gratis og henvisning er kun nødvendig hvis pasienten ikke har fått behandling for kols ved Sykehuset i Vestfold tidligere. 

Målet med kurset

Målet med kurset er at pårørende til en pasient med kols, skal bli tryggere i sin rolle. Kurset er bygget opp med forelesninger, men det vil også bli gitt god anledning til å stille spørsmål.

Smittevernhensyn på kurset

 • Ingen deltar på kurset om de har symptomer på luftveisinfeksjon med hoste eller har feber 
 • Ingen deltar på kurset om de har vært på utenlandsreiser (også i grønne områder) de siste 10 dagene
 • Det er mulighet for å følge kurset digitalt ved behov 
 • Alle deltagere gjennomfører hånddesinfeksjon inn og ut av kursrom
 • Kursleder informerer om smittevernhensyn ved kursstart
 • Bord og stoler er plassert for å ivareta avstand
 • Lunsj vil bli servert i porsjonspakninger
 • Ta med drikke selv   

Anbefalinger fra Folkehelseinstituttet

Innhold i kurset

 • Informasjon om kols
 • Behandling
 • Fysisk aktivitet
 • Angst som følge av kols
 • Kols-mappe
 • Hva innebærer det å leve med kols?
 • Hvordan er det å være pårørende?
 • Informasjon om pasientforeninger og kommunale tilbud

Påmelding

Ring til lærings- og mestringssenteret hvis du/dere vil delta på kurset.

 • Telefon: 33 30 82 10
 • Påmeldingsfrist: 20. september 2021
Det serveres frukt og enkel lunsj.

Henvisning

Henvisning fra lege er kun nødvendig hvis din nærmeste ikke er behandlet for KOLS ved Sykehuset i Vestfold. Henvisning sendes til Sykehuset i Vestfold, Lærings- og mestringssenteret, PB 2168 Postterminalen, 3103 Tønsberg.


Fant du det du lette etter?