HELSENORGE

Astmakurs – kurs for foreldre og omsorgspersoner til barn med astma

Kurs for foreldre og andre omsorgspersoner til barn med astma.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset krever enkel henvisning fra lege hvis barnet ikke er behandlet ved SiV.

Mål for kurset

 • gi kunnskap om barn med astma
 • medisinbruk
 • behandling
 • forebygging
 • sette fokus på mestring av familielivet og erfaringsutveksling mellom foreldre

Påmelding og henvisning

Ved påmelding trenger vi navn på deltaker(e), barnets navn og antall påmeldte. Barn som ikke er behandlet for astma ved Sykehuset i Vestfold, trenger en kort henvisning fra fastlege hvor det står at man ønsker kurs.

For påmelding eller mer informasjon, kontakt lærings- og mestringssenteret på telefonnummer 33 30 82 31. 

Kurset er gratis. Det serveres lunsj, gi beskjed ved påmelding om eventuelle allergier.

Program

Barnelegen orienterer

 • Hva er astma, hva skjer i lungene?
 • Årsak, behandling og forebygging.

Informasjon fra sykepleier

 • Godt inneklima: Hva gjør vi med innemiljøet?
 • Riktig bruk av medisiner
 • Hvordan håndtere anfall?
 • Hvordan snakke med barna om astma?
 • Spørsmål og dialog

Norges Astma og Allergiforbund informerer

 • En erfaren forelder deler noen viktige erfaringer.

Familieterapeut og sosionom

 • Aktuelle rettigheter
 • Å leve sammen, mestringsperspektiver

Erfaringsutveksling i grupper

Fysioterapeut

 • Betydningen av fysisk aktivitet.

Det vil være rom for dialog og spørsmål til foredragsholderne.

Opplæringspenger

Er du i lønnet arbeid kan du søke permisjon med lønn. Arbeidsgiver får refusjon i etterkant gjennom opplæringspenger fra NAV (folketrygdloven § 9-13). Skjema for dette fylles ut kursdagen.

Fant du det du lette etter?