Pasientkurs

Kurs for pårørende og nettverket til personer med psykoselidelser

Velkommen til kurs for pårørende og nettverket til personer med psykoselidelser. Kurset går over 6 kvelder, på onsdager. Det er beregnet en kort pause med en enkel servering.

Passert
10.
januar
2024
6 dager
 1. 10. jan. 2024, 18:00 - 20:30
 2. 17. jan. 2024, 18:00 - 20:30
 3. 24. jan. 2024, 18:00 - 20:30
 4. 31. jan. 2024, 18:00 - 20:30
 5. 07. feb. 2024, 18:00 - 20:30
 6. 14. feb. 2024, 18:00 - 20:30

Tid og sted

Når

 1. 10. jan. 2024, 18:00 - 20:30
 2. 17. jan. 2024, 18:00 - 20:30
 3. 24. jan. 2024, 18:00 - 20:30
 4. 31. jan. 2024, 18:00 - 20:30
 5. 07. feb. 2024, 18:00 - 20:30
 6. 14. feb. 2024, 18:00 - 20:30

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Solvang, Tønsberg

Påmelding

Frist for påmelding: 09. jan. 2024

Pris og påmelding

Pris kr. 200,- og kr. 300,- for familier.

Bindene påmelding til Bettina Dudas innen 9. januar, tlf. 970 38 184 eller bettina.dudas@siv.no

Program 

Første kveld

 • 18.00 – 18.15: Velkommen ved psykiatrisk sykepleier Camilla Håkestad og Marit Holter
 • 18.15 – 19.00: Hva er psykose? Om psykoselidelser; forekomst, symptomer, utvikling v/ Psykologspesialist Tom Langerud Holmen
 • 19.00 – 19.15: Pause
 • 19.15 – 20.25: Om psykoselidelser fortsetter
 • 20.25 – 20.30: Oppsummering/avslutning

Andre kveld

 • 18.00 – 19.15: Psykoselidelser; behandling ved overlege Anna Tomczuk-Ismer
 • 19.15 – 19.30: Pause
 • 19.30 – 20.25: Psykisk helsevernloven v/ overlege Anna Tomczuk-Ismer
 • 20.25 – 20.30: Oppsummering/avslutning

Tredje kveld

 • 18.00 -19.00: Kognitive vansker ved psykoselidelser, ved professor og nevropsykolog Jens Egeland
 • 19.00 - 19.15: Pause
 • 19.15 - 19.40: Kognitive vansker fortsettelse.
 • 19.40 – 20.25: En historie om håp og bedring, fra egen pasienterfaring
 • 20.25- 20.30: Oppsummering/avslutning

Fjerde kveld

 • 18.00 – 18.45: En mor forteller    
 • 18.45 – 19.00: Pause
 • 19.00 – 19.45: Pårørendes rettigheter v/pasient- og brukerombudet i Vestfold
 • 19.45 – 19.50: Pause
 • 19.50 – 20.25: IMR (mestringsgruppe) v/ psyk. sykepleier Bjørn Tandberg
 • 20.25 – 20.30: Oppsummering/avslutning

Femte kveld

 • 18.00 – 19.00: Hvilke tilbud har kommunen til mennesker med psykoeselidelse? v/Tønsberg og Færder kommune
 • 19.00 – 19.15: Pause
 • 19.15 – 19.55: Økonomiske rettigheter, arbeid og aktivitet ved spes. sosionom Anita Wulff
 • 19.55 – 20.25: Erfaringskompetanse og hvordan den brukes v/ brukerrådgivere Hege Aurora Bekkevahr og Ingunn Langsrud
 • 20.25 – 20.30: Oppsummering/avslutning

Sjette kveld

 • 18.00 – 18.45: Leve gode liv, tross alt! ved Pårørendesenteret i Vestfold og Telemark, Hanne K. Tuvnes
 • 18.45 – 19.00: Pause
 • 19.00 –19.45: Pårørendeinvolvering, samarbeid, psykoedukativt familiesamarbeid og REACT v/Camilla Håkestad og Marit Holter
 • 19.45 – 20.15: Barn som pårørende v/Cecilie Bondevik
 • 20.15 – 20.30: Evaluering og avslutning

Med forbehold om endringer i programmet.

Kontakt