HELSENORGE

Kurs for pårørende og nettverket til personer med psykoselidelser

Velkommen til kurs for pårørende og nettverket til personer med psykoselidelser. Kurset går over 6 kvelder, på tirsdager. Det er beregnet en kort pause med en enkel servering.

Pris og påmelding

Pris kr. 200,- og kr. 300,- for familier.

Bindene påmelding til Bettina Dudas, tlf. 970 38 184 eller bettina.dudas@siv.no

Program 

Første kveld

 • 18.00 – 18.15: Velkommen ved Marianne og Trude
 • 18.15 – 19.00: Psykoselidelser; forekomst, symptomer, utvikling v/ overlege Anna Tomczuk -Ismer og psyk.sykepleier Trude Ottem
 • 19.00 – 19.15: Pause
 • 19.15 – 20.15: Om psykoselidelser fortsetter
 • 20.15 – 20.30: Oppsummering/avslutning

Andre kveld

 • 18.00 – 19.15: Psykoselidelser; behandling 
 • 19.15 – 19.30: Pause
 • 19.30 – 19.50: IMR ved Camilla Lahn-Johannessen
 • 19.50 – 20.25: Psykoedukatrivt familiesamarbeide og REACT ved Trude Ottem 
 • 20.25 – 20.30: Oppsummering/avslutning

Tredje kveld

 • 18.00 -19.00: Kognitive vansker ved psykoselidelser, ved professor og nevropsykolog Jens Egeland
 • 19.00 - 19.15: Pause
 • 19.15 - 19.40: Kognitive vansker fortsettelse.
 • 19.40 – 20.25: En historie om håp og bedring, fra egen pasienterfaring
 • 20.25- 20.30: Oppsummering/avslutning

Fjerde kveld

 • 18.00 – 19.00: Lov om psykisk helsevern, ved overlege Stine Skei
  samtykkekompetanse      
 • 19.00 – 19.15: Pause
 • 19.15 – 20.25: En mor forteller
 • 20.25 – 20.30: Oppsummering/avslutning

Femte kveld

 • 18.00 – 18.45: Hvilke tilbud har kommunen til mennesker med psykoeselidelse? Rikke Østby, Larvik kommune
 • 18.45 – 19.00: Økonomi ved sosionom Hilde Haraldsen
 • 19.00 – 19.15: Pause
 • 19.15 – 19.45Økonomi fortsettelse
 • 19.45 – 20.25: Erfaringskompetanse ved Carina Hagensten 
 • 20.25 – 20.30: Oppsummering/avslutning

Sjette kveld

 • 18.00 – 18.05: Innledning
 • 18.05 – 19.15: Om stigma  (45 min pluss korte pauser), Carmen Elisabeth Simonsen og Sindre Hembre Kruse fra TIPS sør øst
 • 19.15 –19.30: Pause
 • 19.30 – 20.15: Pårørendesamarbeide, og barn som pårørende, ved Marianne  og Trude
 • 20.15 – 20.30: Evaluering og avslutning


 
Med forbehold om endringer i programmet.

Fant du det du lette etter?