HELSENORGE

Kurs for pårørende og nettverket til personer med psykoselidelser

Velkommen til kurs for pårørende og nettverket til personer med psykoselidelser. Kurset går over 5 kvelder, på tirsdager. Det er beregnet en kort pause med en enkel servering.

Pris og påmelding

Pris kr. 200,- og kr. 300,- for familier.

Bindene påmelding til Bettina Dudas, tlf. 970 38 184 eller bettina.dudas@siv.no

Program 

Første kveld

 • 18.00 – 18.15: Velkommen ved psykiatrisk sykepleier Marit Holter
 • 18.15 – 19.00:  Hva er psykose? Om psykoselidelser; forekomst, symptomer, utvikling v/ overlege Mona P. Liverød
 • 19.00 – 19.15: Pause
 • 19.15 – 20.25:  Om psykoselidelser fortsetter
 • 20.25 – 20.30: Oppsummering/avslutning

Andre kveld

 • 18.00 – 19.15: Psykoselidelser; behandling v/overlege Anna Tomczuk-Ismer
 • 19.15 – 19.30: Pause
 • 19.30 – 20.25: Psykisk helsevernloven v/ overlege Anna Tomczuk-Ismer
 • 20.15 – 20.30: Oppsummering/avslutning

Tredje kveld

 • 18.00 -19.00: Kognitive vansker ved psykoselidelser, ved professor og nevropsykolog Jens Egeland
 • 19.00 - 19.15: Pause
 • 19.15 - 19.40: Kognitive vansker fortsettelse.
 • 19.40 – 20.25: En historie om håp og bedring, fra egen pasienterfaring
 • 20.25- 20.30: Oppsummering/avslutning

Fjerde kveld

 • 18.00 – 18.45: En mor forteller
 • 18.45 – 19.00: Pause
 • 19.00 – 19.45: Pårørendeinvolvering v/ psykiatrisk sykepleier Jeanette Halvorsen og psykiatrisk sykepleier Marit Holter
 • 19.45-19.50: Pause
 • 19.50-20.25: Erfaringskompetanse og hvordan den brukes v/brukerrådgivere Hege Aurora Bekkevahr og Ingunn Langsrud
 • 20.25 – 20.30: Oppsummering/avslutning

Femte kveld

 • 18.00 – 18.45: Pårørendes rettigheter v/ pasient- og brukerombudet i Vestfold, Gunn-Tove Havn
 • 18.45 – 19.15: IMR (mestringsgruppe) v/ psykiatrisk sykepleier Bjørn Tandberg
 • 19.15 – 19.30: Pause
 • 19.30 – 20.15Økonomiske rettigheter, arbeid og aktivitet v/ sosionom Anita Wulff
 • 20.15 – 20.30: Oppsummering og sluttevaluering


 


Fant du det du lette etter?