HELSENORGE

Kurs: Rettigheter, tvang og makt: Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9

 

Innhold

  • Hva er tvang og makt?
  • Etikk i arbeid med mennesker
  • Hva er nødvendig tvangsbruk?
  • Hva er forebyggende tjenester og hva må vi legge vekt på for å gi disse tjenestene.

Hvordan kan man skille tjenesteyting med tvang fra nødvendig omsorg og rett til ivaretakelse av personlige behov? I hvilke situasjoner er det nødvendig at man hjelper tjenestemottakere å regulere livet sitt? Hvordan blir bruk av tvang definert i dette lovverket.

Kurset gir en innføring i lovreguleringen, bakgrunnen for den og hensikten med å lovregulere dette tjenesteområdet for mennesker som har diagnose psykisk utviklingshemming.

Kurset legger mye vekt på hva man kan gjøre for å forebygge tvang i den daglige samhandlingen.

Hva er kommunens roller og oppgaver? Hva er spesialisthelsetjenestens roller og oppgaver? Hvilke roller har Statsforvalteren?

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten eller kommunen som jobber med mennesker med psykisk utviklingshemming. Passer også for ansatte i helsestasjon, psykisk helsetjeneste, rådgiverstillinger eller PPT/sosiallærere/miljøterapeuter i skolen, som ønsker å lære mer om dette lovverket.

Påmelding

Pris per person 600 kr. Pårørende/pasient: 300 kr pr person /max 600kr per familie.

Det serveres enkel lunsj og kaffe.

Påmelding innen 08.12.23.

Elektronisk påmelding

Fant du det du lette etter?