Pasientkurs

ME-pårørendekurs over to dager

Vi inviterer dere som er pårørende til to samlinger hvor vi informerer og presenterer nytt om ME og deler erfaringer. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål til sykepleier, fysioterapeut og andre ressurspersoner.

Tid og sted

Enkel henvisning fra den ME-sykes fastlege er nødvendig hvis den du er pårørende til ikke har deltatt på ME-kurs eller er diagnostisert ved Sykehuset i Vestfold. Henvisningen må bekrefte diagnosen og i tillegg be om at pårørende tilbys kurs.

Temaer for samlingen

  • Hva er ME?
  • Forskning
  • Ulike behandlingsmuligheter
  • Å leve med ME v/erfaren bruker
  • Å være pårørende v/erfaren bruker
  • Rettigheter
  • Dialog og erfaringsutveksling 
Disse kurskveldene er kun for pårørende. Det er viktig å få med seg begge kveldene da det er ulike temaer. 

Påmelding og henvisning

Påmelding nødvendig! Begrenset antall plasser. Ring tlf. 33 30 82 10 for å melde deg på.

NB: Disse kveldene er kun for pårørende. Det er viktig å få med seg begge kveldene da det er ulike temaer. 

Kurset er gratis. Enkel servering.