Migrenekurs

Et tilbud til deg som har migrene.

 
Enkel henvisning fra lege med merknad om at man ønsker kurs er kun nødvendig hvis du ikke er behandlet for migrene ved Sykehuset i Vestfold.

Det serveres kaffe/te og enkel lunsj.

Påmelding

Påmelding til lærings- og mestringssenteret tlf. 33 30 82 10. Påmeldingsfrist: 18.10.21.

Målsetting

Målet med kurset er at du som har migrene skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon kan bidra til dette. I tillegg til forelesninger vil det blir anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger. 

Kursinnhold

  • Migrene og annen hodepine
  • Triggere og hva du kan påvirke
  • Brukererfaring, erfaringsutveksling og rom for spørsmål
  • Mestring av migrene og betydningen av pust og avspenning

Kursavgift/gebyr

Èn egenandel, pt 375,- hvis du ikke har frikort. Faktura kommer i etterkant av kurset.

Om du skulle bli syk aktuell kursdag eller bli forhindret i å delta, er det viktig at du gir beskjed slik at du unngår å bli belastet med et gebyr som for tiden er kr. 1125. 

Ikke møt opp om du har symptomer på covid-19.

Fant du det du lette etter?