HELSENORGE

Nyrekurs

Kurs, Tredagers kurs som arrangeres en til to ganger i semesteret. Spør etter aktuelle datoer, Nyreseksjon

Målsettingen med kurset er at du som har nyresvikt, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.

I tillegg til forelesninger vil det også bli anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger.

Vi oppfordrer deg til å ta med en ledsager som du ønsker skal bli bedre kjent med din situasjon.

Når og hvor

Tid
Tredagers kurs som arrangeres en til to ganger i semesteret. Spør etter aktuelle datoer
Klokkeslett
 
Sted
Tønsberg
  
Arrangør
Nyreseksjon
Kurset er utarbeidet i fellesskap med nyreseksjonen ved Sykehuset i Vestfold, Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte og lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold. 

Temaer som blir tatt opp

 • Nyrenes oppgaver
 • Akutt og kronisk nyresvikt
 • Utviklingen av sykdommen
 • Medikamenter ved nyresvikt
 • Ernæring og betydningen av fysisk aktivitet
 • Presentasjon av Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte
 • Sosiale og økonomiske stønader
 • Når kronisk sykdom blir en del av hverdagen, erfaringsutveksling og mestringsstrategier
 • Transplantasjon. Det å gi og det å ta imot et organ
 • Brukererfaringer
 • Dialysebehandling
 • Omvisning på dialyseavdelingen

Kursholdere

 • Representant fra Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte
 • Sykepleier og lege ved Sykehuset i Vestfold
 • Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved SiV
 • Fysioterapeut

Nyttig informasjon

 • Kurset er en del av behandlingen som tilbys ved Sykehuset i Vestfold, men pasienter behandlet andre steder er også velkommen til å delta.
 • Henvisning fra lege er nødvendig om du ikke er behandlet ved Sykehuset i Vestfold.
 • Vi oppfordrer deg til at du deltar sammen med ledsager.
 • Enkel servering. Gi beskjed ved påmelding om spesielle hensyn i forhold til mat.
 • Ta med eventuelt frikort hvis du har, ellers betales gjeldene egenandel. Ledsager betaler ikke.
 • Ved behov får du kursbevis som kan leveres arbeidsgiver.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med nyreseksjonen på telefon 33 34 10 40 eller 33 34 26 74

Fant du det du lette etter?