Nyrekurs

Kurs, Tredagers kurs som arrangeres en til to ganger i semesteret. Spør etter aktuelle datoer, Nyreseksjon

Målsettingen med kurset er at du som har nyresvikt, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.

I tillegg til forelesninger vil det også bli anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger.

Vi oppfordrer deg til å ta med en ledsager som du ønsker skal bli bedre kjent med din situasjon.

Når og hvor

Tid
Tredagers kurs som arrangeres en til to ganger i semesteret. Spør etter aktuelle datoer
Sted
Tønsberg
  
Arrangør
Nyreseksjon
Kurset er utarbeidet i fellesskap med nyreseksjonen ved Sykehuset i Vestfold, Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte og lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold. 

Temaer som blir tatt opp

 • Nyrenes oppgaver
 • Akutt og kronisk nyresvikt
 • Utviklingen av sykdommen
 • Medikamenter ved nyresvikt
 • Ernæring og betydningen av fysisk aktivitet
 • Presentasjon av Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte
 • Sosiale og økonomiske stønader
 • Når kronisk sykdom blir en del av hverdagen, erfaringsutveksling og mestringsstrategier
 • Transplantasjon. Det å gi og det å ta imot et organ
 • Brukererfaringer
 • Dialysebehandling
 • Omvisning på dialyseavdelingen

Kursholdere

 • Representant fra Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte
 • Sykepleier og lege ved Sykehuset i Vestfold
 • Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved SiV
 • Fysioterapeut

Nyttig informasjon

 • Kurset er en del av behandlingen som tilbys ved Sykehuset i Vestfold, men pasienter behandlet andre steder er også velkommen til å delta.
 • Henvisning fra lege er nødvendig om du ikke er behandlet ved Sykehuset i Vestfold.
 • Vi oppfordrer deg til at du deltar sammen med ledsager.
 • Enkel servering. Gi beskjed ved påmelding om spesielle hensyn i forhold til mat.
 • Ta med eventuelt frikort hvis du har, ellers betales gjeldene egenandel. Ledsager betaler ikke.
 • Ved behov får du kursbevis som kan leveres arbeidsgiver.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med nyreseksjonen på telefon 33 34 10 40 eller 33 34 26 74