HELSENORGE

Parkinsonkurs

Kurs, fire dager à tre timer, Lærings- og mestringssenter

Målsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.

I tillegg til forelesninger vil det bli anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger – både med foredragsholderne og de andre deltakerne.

Vi oppfordrer deg til å ta med en ledsager/pårørende som du ønsker at skal bli bedre kjent med din situasjon.

Når og hvor

Tid
fire dager à tre timer
Klokkeslett
 
Sted
Solvang, Tønsberg
Lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenter
Kurset er utarbeid i fellesskap med brukerrepresentanter fra Vestfold Parkinsonforening, nevrologisk poliklinikk og lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold. 

Målgruppe

Personer med parkinsons sykdom og deres pårørende

Temaer som blir tatt opp

 • Hva er parkinsons sykdom
 • Aktuell behandling
 • Når kronisk sykdom blir en del av hverdagen; mestringsstrategier og erfaringsutveksling
 • Stemmetrening
 • Hjelpemidler i hverdagen, deriblant datautstyr
 • Trygderettigheter
 • Fysisk aktivitet
 • Ernæring
 • Rehabilitering
 • Brukererfaringer / pasienthistorie
 • Presentasjon av Vestfold Parkinsonforening og Norges Parkinsonforbund

Kursholdere

 • Parkinsonsykepleier
 • Nevrolog
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut 
 • Logoped
 • Ernæringsfysiolog
 • Representant fra Vestfold Parkinsonforening

Nyttig informasjon

 • Kurset er en del av behandlingen som tilbys ved Sykehuset i Vestfold, pasienter behandlet andre steder er også velkommen til å delta.
 • Henvisning fra lege er kun nødvendig hvis du ikke er behandlet for parkinson ved Sykehuset i Vestfold
 • Ta med frikort om du har, ellers betales gjeldende egenandel. Ledsager betaler ikke.
 • Enkel servering.

Vennligst ikke benytt sterk parfyme eller etterbarberingsvann denne dagen, da en del mennesker reagerer allergisk på slike lukter.

Nærmere opplysninger og påmelding

For nærmere opplysninger og påmelding, ta gjerne kontakt med lærings- og mestringssenteret tlf. 33 30 82 10.

Du kan også kontakte parkinsonsykepleier nevrologisk poliklinikk tlf.
33 34 27 79 (tirsdager) eller 33 34 27 70. 

Fant du det du lette etter?