Fagkurs

Pyskoedukasjonsworkshop – autismespekterforstyrrelser

Tre dagers workshop i psykoedukasjon for mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASF).

28.
august
2024
3 dager
  1. 28. aug. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 29. aug. 2024, 09:00 - 15:00
  3. 30. aug. 2024, 09:00 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 28. aug. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 29. aug. 2024, 09:00 - 15:00
  3. 30. aug. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Innhold

Foreleser: psykiatrisk sykepleier Mette Holme van Nes og psykolog Marie Engerud.

Workshopen har som hovedformål å gi deltakerne kunnskap om- og betydningen av psykoedukativ samtaletilnærming, samt praktisk anvendelse av psykoedukasjonsprogrammet; «Jeg er noe helt spesielt» (Peter Vermeulen, 2008) og tilleggsverktøy. 

Workshopen består av en introduksjon av hva autismetilstander innebefatter, en teoretisk gjennomgang av hva psykoedukasjon er og formålet med slik intervensjon. Under workshopdagene vil det legges til rette for erfaringsutvekslinger mellom deltakerne og en bolk med daglig gruppearbeid. Praktisk anvendelse av aktuelt materiell opp mot case/konkrete utfordringer i egen praksis vil stå sentralt. 

Alle deltakere forutsettes å ha boken «Jeg er noe helt spesielt» (Vermeulen, 2008). Tilgjengelig under alle workshop-dagene: Jeg er noe helt spesielt - Psykologi - heftet (adlibris.no)

Målgruppe

Denne workshopen egner seg for deg som jobber i primærhelsetjenesten, f.eks. psykisk helseteam, ambulerende team, helsesykepleier, spes-ped.team, PPT og OT, NAV og ansatte i tiltaksbedrifter, studieveiledere og rådgivningstjenester, samt barnevernstjenesten.

Pris

Pris: 1800,- for tre dager inkl.lunsj og kaffe/te. Det serveres enkel lunsj og kaffe.

Kontakt