Fagkurs

Rettigheter, tvang og makt: Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9

12.
juni
2024
  1. 12. jun. 2024, 09:00 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 12. jun. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Glenne, Borre

Påmelding

Frist for påmelding: 01. jun. 2024
Påmelding via Questback

Sentrale stikkord

  • Hva er tvang og makt?
  • Etikk i arbeid med mennesker
  • Hva er nødvendig tvangsbruk?
  • Hva er forebyggende tjenester og hva må vi legge vekt på for å gi disse tjenestene.

Innhold

Foreleser: Fredrik Holmene.

Hvordan kan man skille tjenesteyting med tvang fra nødvendig omsorg og rett til ivaretakelse av personlige behov? I hvilke situasjoner er det nødvendig at man hjelper tjenestemottakere å regulere livet sitt? Hvordan blir bruk av tvang definert i dette lovverket.

Kurset gir en innføring i lovreguleringen, bakgrunnen for den og hensikten med å lovregulere dette tjenesteområdet for mennesker som har diagnose psykisk utviklingshemming. 

Kurset legger vekt på hva man kan gjøre for å forebygge tvang i den daglige samhandlingen. 

Hva er kommunens roller og oppgaver? Hva er spesialisthelsetjenestens roller og oppgaver? Hvilke roller har Statsforvalteren?

Målgruppe

Ansatte i kommunen som jobber med mennesker med psykisk utviklingshemming. Passer også for ansatte i spesialisthelsetjenesten, helsestasjon, psykisk helsetjeneste, rådgiverstillinger, foresatte eller andre  som ønsker å lære mer om dette lovverket.

Pris

Pris per person: 700 kr. Pårørende/pasient: 300 kr pr person.

Det serveres enkel lunsj og kaffe.

Kontakt