Fagkurs

Samhandlingsmøte – «når virkeligheten endres»

Beredskap og flyktningehelse blir stikkord for vårens samhandlingsmøte. Trusselbildet har endret seg, og beredskapsplaner for sykehus og kommuner aktualiseres.

Passert
10.
april
2024
  1. 10. apr. 2024, 18:00 - 21:00

Tid og sted

Når

  1. 10. apr. 2024, 18:00 - 21:00

Hvor

Tønsberg
Auditoriet i bygg C, underetasjen, gå inn hovedinngang å gå en trapp ned.

Temaer på møtet er: 

Beredskap

Trusselbildet har endret seg, og beredskapsplaner for sykehus og kommuner aktualiseres.  

  • Hvordan påvirker det sykehus, kommuner og fastlegetjenesten?

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) og ledere fra SiV og kommuner vil belyse utfordringer og forventninger, med særlig fokus på hvordan fastleger og øvrig helsetjeneste blir berørt av dette. 

Flyktningehelse:

Flyktninger har fått sine liv endret, og deres møte med oss i helsetjenesten berører også vår evne til omstilling og oppdatering av kunnskap.

Julia Martinsen fra flyktningehelsetjenesten i Færder vil friske opp kunnskapen vår på dette området. Hva er flyktningers rettigheter og utfordringer i møte med fastlegen?

Program

18.00-18.05

Velkommen og introduksjon til temaet.

Geir Dunseth, leder for samhandlingslegene

18.05-18.45

Hva er anbefalingen nasjonalt ved beredskap og krise? Hvem er helseforsvaret?

 Ingunn Moholt, Fagdirektør DSB

18.45-19.35

Samhandling mellom SiV og kommuner ved beredskap og kriser.

Torbjørn Lia, beredskapssjef ved SiV og Frode G. Hestnes, kommunalsjef Tønsberg

19.35-20.05

Servering med kaffe og mat

 

20.05-20.50

Flyktningemedisin. 

Julia Marthinsen, lege. Flyktningehelsetjenesten i Færder

20.50-21.00

Samhandlingsaktuelt

Geir Dunseth

Ingen påmelding

Ingen påmelding, gratis, åpent for alle.

Håper så mange som mulig kommer for fysisk oppmøte. Det er ikke nødvendig med påmelding. Informer gjerne en kollega om møtet, alle allmennleger og andre aktuelle samarbeidspartnere er invitert. 

Det vil være mulig å delta via Teams. Men fysisk oppmøte gir best utbytte for alle siden det gir bedre mulighet for spørsmål og dialog. 

For de som ikke møter fysisk er det mulig å bli med på teams:

Godkjent som del av møteserie

Godkjennes 3 timer som del av åpen møteserie i spesialisering i allmennmedisin.

 

Diagram
Kart over sykehusområdet i Tønsberg.