Fagkurs

Samhandlingsmøte høsten 2023

Velkommen til høstens samhandlingsmøte 15. november, kl. 18-21. Temaet er samhandling om psykiske lidelser og rus hos voksne.

Passert
15.
november
2023
  1. 15. nov. 2023, 18:00 - 21:00

Tid og sted

Når

  1. 15. nov. 2023, 18:00 - 21:00

Hvor

Tønsberg
Denne gangen er møtet lokalisert i nye lokaler på sykehuset, Bigroom prosjektrigg, bygg V3, se pil. Ligger på baksiden av sykehuset, gå mellom bygg W (smertepoliklinikken/BUPA) og psykiatribygget F1/F2. Ring ved tvil 90025525 (Bror Håvardsrud)

Samhandling om psykiske lidelser og rus hos voksne

Psykiatri er et omfattende fagområde med mange aktører og ulike tilbud. Det kan være utfordrende å navigere seg frem med rett pasient til rett behandling. Ledere og behandlere i spesialisthelsetjenesten (DPS, AAT og ARA) og for de kommunale tjenestene innen psykisk helse og rus deltar på møtet. Vi ønsker å belyse et komplekst og innholdsrikt behandlingstilbud, slik at vi sammen kan finne muligheter og forbedringsområder innenfor behandlingen av psykiske lidelser i helseforetak og kommune.

Ingen krav om påmelding

Vi håper alle legekontor klarer stille med minst en deltaker. Det er ikke krav til påmelding. 

Det vil være mulig å delta via Teams men vi oppfordrer til fysisk oppmøte. Det gir best utbytte for alle siden møtet vil bygges opp rundt kasuistikker, med panel og dialog.

Godkjennes for allmennmedisin med 3 timer som del av åpen møteserie.

Program for samhandlingsmøtet

Klokkeslett Tema Foredragsholder
18.00-18.10   Innledende innlegg: 
  • Hva kan vi tilby til de ulike pasientene? 

DPS
AAT
Kommunal psykiatritjeneste

18.10-18.40

Gruppesamtaler med kasuistikker

  • Kasuistikker, gruppedialog og plenumssamtaler.
  • Følge opp selv, spesialisthelsetjeneste eller kommunal psykisk helse? 

Kasuistikker v/PKO

DPS, AAT og kommunal psykiatritjeneste

19.20-19.50  Pause med servering  
19.50-20.10

Innledende innlegg

  • Hva kan vi tilby?
  • Alltid behandle rusavhengighet først? Samarbeid med fastlege og kommunalt tilbud?
ARA
Kommunal psykiatritjeneste rus
20.10-21.00

Gruppesamtaler med kasuistikker:

  • Kasuistikker, gruppedialog og plenumssamtaler. 
Kasuistikker v/PKO
ARA, DPS, AAT og kommunal psykiatritjeneste
21.00 Takk for i dag - slutt PKO v/Geir Dunseth

 

Et kart over en by
NB:
Denne gangen er møtet lokalisert i nye lokaler på sykehuset, Bigroom prosjektrigg, bygg V3, se pil. Ligger på baksiden av sykehuset, gå mellom bygg W (smertepoliklinikken/BUPA) og psykiatribygget F1/F2.

Ring ved tvil 90025525 (Bror Håvardsrud)