Fagkurs

Samtaleoppfølging for mennesker med autismespekterforstyrrelser basert på en psykoedukativ tilnærming

Dersom du møter personer med autismespekterforstyrrelser (ASF) som ledd i opplæring, helse- eller omsorgstjenester i kommunen, og ønsker å arbeide målrettet med (psykoedukative) samtaler er dette av interesse for deg!

Passert
18.
oktober
2023
  1. 18. okt. 2023, 09:00 - 14:00

Tid og sted

Når

  1. 18. okt. 2023, 09:00 - 14:00

Arrangør

Pris 300kr

Frist for påmelding: 07. okt. 2023

Innhold

Dagen består av, etter en kort introduksjon av hva ASF innebefatter, en teoretisk gjennomgang av hva psykoedukasjon er og formålet med slik intervensjon.  Det vil bli vektlagt gjennomgang av deler av samtalemanualen «Jeg er noe helt spesielt».  Metodikk og forslag til anvendelse av ulike arbeidsark står sentralt denne dagen.  Det vil bli benyttet mange eksempler fra våre kliniske erfaring med bruk av samtalemanualen og andre verktøy.

Vermeulens psykoedukasjons program er et samtaleprogram spesielt utviklet for mennesker med autismespekterforstyrrelser.  Programmet skal være et verktøy for empowerment, og de ulike temaene som tas opp i manualen skal kunne bidra til økt selvinnsikt og identifisering av styrker og utfordringer hos den enkelte.

Forelesere:

  • Psykiatrisk sykepleier Mette Holme van Nes 
  • Psykolog Marie Engerud

Målgruppe    

Ansatte i spesialisthelsetjeneste, PPT, helsestasjon, psykisk helsetjeneste i kommunen eller personer som er ansatt i rådgiverstillinger eller som sosiallærere/miljøterapeuter i skolen.


Kontakt