Stomi-kurs

Kurs, To dagers kurs med en ukes mellomrom (fem timer per kursdag), Lærings- og mestringssenter

Målsettingen er at du som har en stomi skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon om egensituasjon, kan bidra til dette.

I tillegg til forelesninger, blir det anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger. Kurset ledes av stomisykepleier.

Når og hvor

Tid
To dagers kurs med en ukes mellomrom (fem timer per kursdag)
Sted
Solvang, Tønsberg
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenter
Kurset er utarbeidet i fellesskap med Norilco i Vestfold (pasientforening for stomi og reservoaropererte), kirurgisk poliklinikk og lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold. 

Temaer

 • Operasjonsmetoder og hvorfor noen metoder velges fremfor noe annet
 • Tarmanatomi og fysiologi
 • Komplikasjoner, faresignaler etter operasjon
 • Bandasjer og utstyr
 • Hverdagen med stomi- praktiske spørsmål, sårstell m.m.
 • Brukererfaringer
 • Psykisk mestring
 • Fysisk aktivitet og kosthold

Kursholdere

 • Representanter fra Norilco
 • Sykepleier
 • Lege
 • Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Nyttig informasjon

 • På kurset er det åpent for at den enkelte deltar sammen med ledsager.
 • Enkel servering underveis. Gi beskjed ved spesielle hensyn i forhold til mat.
 • Egenandel etter gjeldende satser, om du ikke har frikort. Ledsager betaler ikke.

For nærmere opplysninger og påmelding, ta kontakt:

Telefon: 33 30 82 10
E-post: LMS@siv.no