Henvisning til autismeavdelingen

Henvisning til autismeavdeling, Glenne regionale senter for autisme, skal primært komme fra fastleger og bør foregå gjennom elektronisk henvisning.

Psykologer, barnevernledere og OFA (kommunens overordnet faglig ansvarlig i hotjl kap.9) har også henvisningsrett. Disse kan henvise gjennom å bruke avdelingens eget henvisningsskjema. Skjemaet er i PDF-format og skal skrives ut, utfylles og sendes Glenne sammen med relevante dokumenter. 

Henvisningsskjema ​

Sist oppdatert 20.01.2023