Tidlig innsats for førskolebarn med autisme

For barn med autisme er tidlig innsats av avgjørende betydning. Autismeavdelingen, Glenne regionale senter for autisme, vil i samarbeid med foresatte og partnere i kommunene gi veiledning på effektiv tilrettelegging og opplæring for barn med autisme.

Dette vil basere seg på en individuell vurdering etter utredning og en av anbefalingene kan være tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling. Denne behandlingen kan man lese mer om i fagprosedyren «Spesialisthelsetjenestens fagprosedyre for tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling for barn med autismespekterforstyrrelser i alderen 0-6 år» (lenke kommer).

Sist oppdatert 20.01.2023