Kvalitetsavdeling

Kvalitetsavdelingen skal bidra til at Sykehuset i Vestfold arbeider systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Det innebærer blant annet en rådgivende funksjon overfor sykehusets ledelse.

Avdelingen skal sikre vedlikehold og videreutvikling av sykehusets styringssystem og bidra med veiledning, undervisning og opplæring innen avdelingens fagområder for ledere og medarbeidere.

Konstituert kvalitetssjef: Camilla Bjørlin

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg