HELSENORGE

Bemanningsseksjon

Bemanningsseksjonen er sykehusets interne vikarsenter for sykepleiere og annet pleiepersonell til de somatiske sengepostene. Seksjonen har både fast ansatte og tilkallingsvikarer som leies ut til de somatiske avdelingene ved ferie og sykefravær.

Bemanningsseksjonen vil gjerne komme i kontakt med mulige nye medarbeidere.

Fant du det du lette etter?