Bemanning

Bemanning er sykehusets interne vikarsenter for sykepleiere og annet pleiepersonell til de somatiske sengepostene. Seksjonen har både fast ansatte og tilkallingsvikarer som leies ut til de somatiske avdelingene ved ferie og sykefravær. Bemanning vil gjerne komme i kontakt med mulige nye medarbeidere.

Bemanning består av bemanningspool og tilkallingsvikarer. Seksjonen gjør også avtaler med vikarbyråer for innleie av sykepleiere og annet helsepersonell.

Bemanningspool:

  • Har rundt 30 fast ansatte årsverk; helsefagarbeidere, sykepleiere og spesialsykepleiere
  • Rekrutterer fortrinnsvis spesialsykepleiere innen anestesi, operasjon og intensiv, samt sykepleiere med minimum to års erfaring
  • Gir stor mulighet for fleksibilitet og faglig utvikling

Bemanning timelønnede:

  • Vi rekrutterer sykepleiestudenter, sykepleiere, spesialsykepleiere og helsefagarbeidere til sporadiske vakter
  • Vi rekrutterer sykepleiere med annen deltidsstilling

Leder: Therese Thomassen

Teamleder bemanning: Eli Bjørn, tlf. 33 34 28 64

Kontakt

Bemanning:

33 34 38 09

Slik finner du fram

Oppmøtested

Olav Trygvasons gate 4, 3125 Tønsberg