Forskning og utvikling – Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet har en fagenhet som omfatter fagutvikling, kvalitet, forskning og innovasjon. Målet er bedre pasientbehandling ved kunnskapsbasert styring.

Enhetens aktivitet omfatter blant annet følgende:

Forskning og innovasjon

  • Rehabiliteringsregisteret SiV, brukes for kvalitetsforbedringsarbeid og forskning
  • Forskning- og innovasjonsprosjekter for bedring av pasientbehandling
  • Forskning i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer

Kvalitet

Trygg pasientbehandling sikres gjennom klinikkens kvalitetssystem for pasientsikkerhet. Enheten bidrar i kvalitetsforbedringsprosjekter, samt utvikling og revisjon av pasientforløp.

Klinikken er akkreditert av den internasjonale organisasjonen CARF (Comission of Accreditation Rehabilitation Facilities)

Testing

Klinikken har to  laboratorier til rådighet for gang- og bevegelsesanalyse, samt arbeidsfysiologisk testing (kondisjon, lungefunksjon og muskelstyrke). Laboratoriene brukes  til utredning og behandling i klinikken, og til forskning. Les mer om energiforbruksmåling under behandling legger ned på siden.

Seksjonsleder: Inge Ringheim

 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:00
  • Tirsdag 08:00 - 15:00
  • Onsdag 08:00 - 15:00
  • Torsdag 08:00 - 15:00
  • Fredag 08:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

En vannmasse med hus langs den

Kysthospitalet, Stavern

Kysthospitalveien 61

3294 Stavern