Fysioterapi- og rehabiliteringsavdeling

Fysioterapi- og rehabiliteringsavdelingen omfatter fysioterapi, ergoterapi og logopedi til inneliggende pasienter ved SiV i Tønsberg og Larvik. Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er også tilknyttet avdelingen. I tillegg inkluderer avdelingen lærings- og mestringssenteret, Pusterommet, fysioterapipoliklinikkene i Tønsberg og Larvik og samtale- og livssynstjenesten.

Avdelingens målsetting er å gi pasienten mulighet til å nå best mulige funksjonsevne før utreise. Vi samarbeider tett med andre yrkesgrupper i sykehuset og deltar i tverrfaglige møter og er med og tilrettelegger for forløp etter utskrivelse i samarbeid med kommunale aktører. Vi tilbyr også ambulant besøk ved behov.

I tillegg til behandling av inneliggende pasienter har vi oppfølging av en del pasienter poliklinisk etter utskrivning ved fysioterapipoliklinikkene i Tønsberg og Larvik. Polikliniske pasienter må henvises fra lege.

Her finner du pasientinformasjon og øvelsesprogram

Samtale- og livssynstjenesten


Ved Pusterommet tilbys spesifikk opptrening til pasienter i kreftforløp. Teamet på Pusterommet består av lege, idrettspedagog, sykepleier og fysioterapeut. Polikliniske pasienter må henvises fra lege.

Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs innenfor en rekke diagnoser. På seksjonen jobber det sykepleiere og sosionom. Seksjonen samarbeider for øvrig tett med andre yrkesgrupper og brukere ved planlegging og gjennomføring av kurs. De har også en egen Podcast. 

Avdelingssjef: Emilie Jul Larsen Aas
Seksjonsleder fysio- og ergoterapi kirurgi: Grete Strøm Skjørberg
Seksjonsleder fysio- og ergoterapi medisin: Kirsti E Eggen Linnebo
Seksjonsleder lærings- og mestringssenter: Kristin Berthelsen

 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 09:00 - 14:00
  • Tirsdag 09:00 - 14:00
  • Onsdag 09:00 - 14:00
  • Torsdag 09:00 - 14:00
  • Fredag 09:00 - 14:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Grevevn. 16, Larvik

Grevevn. 16

Larvik

Solvang, Tønsberg

Welhavensvei 14-16

Tønsberg

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg