Brystsenter

Brystsenteret utreder symptomer fra bryst, særlig med tanke på mulig ondartet sykdom. Det gjøres også kontroller av tidligere brystkreftopererte og det utføres mammografiscreening på senteret.

Brystsenteret er organisert tverrfaglig for å gi et enhetlig utrednings - og behandlingstilbud. Her arbeider kirurger, radiologer, spesialutdannede sykepleiere og radiografer. Enheten har eget kontorpersonale.

Henvisning

Brystsenteret er en spesialisttjeneste. Det betyr at man må ha henvisning til undersøkelse fra fastlege eller annen lege. Alle henvisninger blir vurdert av en legespesialist.  

Ved særskilt mistanke om brystkreft, vil man få timeavtale i løpet av kort tid. Ved andre henvendelser kan det påløpe noe lengre ventetid.

Forberedelser før undersøkelse

Unngå bruk av deodorant, talkum og kremer under armene eller på brystene undersøkelsesdagen.

Trippeldiagnostikk

Ved spørsmål om brystkreft, benyttes prinsippet om trippeldiagnostikk.

  1. Vanlig legeundersøkelse:
    Samtale med pasient for å få opplysninger om symptomer. I tillegg ser og kjenner legen på brystene. Dette kan utføres av kirurg, radiolog eller sykepleier avhengig av problemstilling.
  2. Bildediagnostikk:
    Radiolog er ansvarlig. Mammografi er hovedundersøkelse, dette utføres av radiografer. Ved behov utføres ultralydundersøkelse i tillegg. Utvalgte tilfeller henvises videre til andre spesialundersøkelser som MR.
  3. Celle/vevsprøve:
    I mange tilfeller er dette nødvendig for å avklare diagnosen. Det utføres oftest som vevsprøve (biopsi) da det er den sikreste metoden. Patolog undersøker vevsbiten under mikroskop og stiller diagnose. For å sikre at biopsi tas fra nøyaktig riktig sted i brystet, gjøres dette under veiledning av ultralyd eller mammografi.

Sykepleietjenesten

Senteret har spesialutdannede sykepleiere innen kreft. Disse kan kontaktes alle hverdager. De er tilgjengelige for spørsmål, samtale og veiledning for våre pasienter. Kreftsykepleier jobber i tett samarbeid med kirurg og øvrige faggrupper innen brystsenteret og klinikk kirurgi. I tillegg samarbeider de med den lokale kreftforeningen og foreningen for brystkreftopererte, Læring- og mestringssenteret, samt kommunehelsetjenesten.

Seksjonsleder: Nina Øverby

Kontakt

Telefon

Mammografiprogrammet fra Kreftregistrert:

33 34 37 80
Telefontid kl. 08.15-11 og 12-14

Timeavtaler utenom Mammografiprogrammet

33 34 37 70
Telefontid kl. 09-11 og 12-14

Andre henvendelser

33 34 37 71

Slik finner du fram

Oppmøtested

Brystsenteret ligger på baksiden av sykehusområdet i Tønsberg. Inngang fra Håkon Vs gate. Det er skiltet med Brystsenter fra Halfdan Wilhelmsens Alle. 

Brystsenter, Tønsberg (bygg K3)

Inngang fra Håkon Vs gate

3116 Tønsberg