Blodbank Tønsberg

Blodbanken har stort behov for blodgivere. De fleste friske mennesker mellom 18 og 60 år kan være blodgivere. Har du lyst til å bli blodgiver så er du hjertelig velkommen!

Som blodgiver gjør du en viktig samfunnsinnsats.

Les mer om Blodbank Tønsberg

Blodbank Tønsberg

Sykehuset i Vestfold har blodbankdrift både i Tønsberg, Larvik og Sandefjord. Blodbanken er en del av sentrallaboratoriets virksomhet.

Blodbankenes hovedoppgave er å forsyne Sykehuset i Vestfold med nødvendige blodprodukter.

Blodbanken i Tønsberg utfører ulike blodtypeundersøkelser i forbindelse med blodtransfusjoner. I tillegg gjøres nødvendige undersøkelser på gravide i Vestfold. Dersom slike undersøkelser utføres hos oss vil resultater fra disse kunne gi nyttig informasjon i forbindelse med fødselen.

Alle våre tre driftsteder er akkreditert. Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av at blodbanken arbeider i henhold til et dokumentert kvalitetssystem og tilfredsstiller kravene i spesifisert internasjonale standarder. Blodbanken ved Sykehuset i Vestfold ble som den første blodbank i landet akkreditert etter standarden NS-EN ISO 15189.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Gå inn sykehusets hovedinngang. Ta til venstre og følg skiltene til blodbanken.
Telefon
33 34 30 75
Blodbank, Tønsberg
Besøksadresse
Halfdan Wilhelmsens allé 17(Kart)
Besøkstider
mandag - tirsdag 07.30-18.45
onsdag - torsdag 07.30-14.15
fredag 07.30-13.30
Telefon
33 34 30 75
mandag - tirsdag 07.30-19.15
onsdag - fredag 07.30-15.00

Parkering - blodbank, Tønsberg

Det er gratis parkering for blodgivere i alle etasjer i sykehusets parkeringshus.

I tillegg er det tre plasser spesielt merket for blodgivere på uteplassen mellom parkeringshuset og Thurmanns gate (innkjøring fra Skiringsalgaten).

Parkeringskort for blodgivere

Parkeringskort får du utlevert i Blodbanken. Hvis du ikke har fått parkeringskort kan du legge en lapp i bilen om at du er i Blodbanken. Skriv dato og klokkeslett på lappen.

Tog og buss til sykehuset

Sykehusetligger nær jernbane - og rutebilstasjon i Tønsberg sentrum.

Sjekk rutetider for buss her
Sjekk rutetider for tog her

Praktisk informasjon

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

  • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

Kafe

​”Den blå resept” i Tønsberg

Kafeen ligger i første etasje, inn til høyre når du har gått inn hovedinngangen.

Åpningstider

  • Mandag til fredag klokken 07.00 – 19.00.
  • Lørdag – søndag og helligdager er kafeen stengt.

Sykehuset har inngått samarbeid med Narvesen om at de har et utvidet mattilbud dagene kafeen har stengt. Det vil blant annet være mulig å kjøpe middag i porsjonsforpakninger en selv kan varme i mikrobølgeovn i kiosken eller ved vareautomaten.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

  • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
  • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
  • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
  • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.

Postadresse

Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Alle brev som sendes til sykehuset skal sendes til denne adressen. Merk brevet med avdeling eller navn. Postmottaket ved sykehuset registrerer og fordeler all post.

Blodgivinghttps://www.siv.no/behandlinger/blodgivingBlodgivingBBlodgivingBlodgivingBlodgivingBlodgiving

Fant du det du lette etter?