Klinikk psykisk helse og avhengighet

Klinikk psykisk helse og avhengighet skal gi befolkningen et helhetlig behandlingstilbud for psykiske lidelser og rusmisbruk på spesialistnivå. Klinikk psykisk helse og avhengighet omfatter barne- og ungdomspsykiatri, distriktspsykiatriske sentre, sentrale dag- og døgnenheter og rustjenester.

Fant du det du lette etter?