Klinikk psykisk helse og avhengighet

Klinikk psykisk helse og avhengighet skal gi befolkningen et helhetlig behandlingstilbud for psykiske lidelser og rusmisbruk på spesialistnivå. Klinikk psykisk helse og avhengighet omfatter barne- og ungdomspsykiatri, distriktspsykiatriske sentre, sentrale dag- og døgnenheter og rustjenester.

Klinikk psykisk helse og avhengighet består av:

  • Psykiatrisk sykehusavdeling
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
  • DPS Vestfold
  • Avdeling rus og avhengighet
  • Autismeavdeling

Det vises til den enkelte avdeling for mer informasjon om behandlingstilbud og henvisningsrutiner.

Konstituert klinikksjef: Hilde Tafjord

Kontakt