HELSENORGE

Autismeavdeling

Autismeavdelingen yter tjenester til pasienter med autismespekterforstyrrelser eller mistanke om dette, og deres nettverk og pårørende, i de tilfeller hvor det er behov for spesialiserte tjenester i Vestfold. Autismeavdelingen også regionale tjenester til innbyggere i Helse Sør-Øst.

Fant du det du lette etter?