Avdeling rus og avhengighet

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Avdelingen har et helhetlig behandlingstilbud til pasienter som er i behov av utredning og/eller behandling for rus- og avhengighetslidelser, og behandling til pårørende.

Behandlingstilbudet består av akutte tjenester, avgiftning, kartlegging av behandlingsbehov i TSB, utredning av ruslidelse og eventuelle tilleggslidelser, samt langtids rusbehandling og LAR. Avdelingen tar også imot pasienter som er lagt inn etter kapittel 10 i kommunal helse- og omsorgslovgivning (tvang). 
 
Vi er lokalisert flere steder i Vestfold, poliklinikker i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik, mens døgnpostene og administrasjonen er lokalisert på Skjerve, Nøtterøy. Polikliniske behandling tilbys også via videokonsultasjon og ambulante konsultasjoner. 
 
Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling. 
 

Avdelingssjef: Katarina Krokeborg

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT