HELSENORGE

Avdeling rus og avhengighet

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Avdelingen har et helhetlig behandlingstilbud til pasienter som er i behov av utredning og/eller behandling for rus- og avhengighetslidelser, og behandling til pårørende. 

Fant du det du lette etter?