Rus- og avhengighetspoliklinikk, nord

Rus- og avhengighetspoliklinikk, nord behandler pasienter med skadelig bruk eller avhengighet til rusmidler, eventuelt med samtidig psykisk lidelse. Poliklinikken gir også behandlingstilbud til personer med problematisk bruk av anabole steroider og spilleavhengighet. I tillegg tilbys det oppfølging og behandling til personer som er eller har vært pårørende til mennesker med avhengighetsproblematikk.

Behandlingstilbudet er individuelt tilpasset, med samtidig fokus på psykiske, fysiske og sosiale utfordringer.

Poliklinikken tilbyr behandling for pasienter fra 15 år og oppover, hvor de yngste har høyest prioritet.

Henvisning kan komme fra fastlege og øvrige deler av de kommunale helse- og omsorgstjenestene inklusiv helsestasjon, barnevern, psykisk helseteam og rusoppfølgingstjenester.

Poliklinikken tilbyr behandling i Tønsberg og i Horten.

Seksjonsleder: Camilla Fure 

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Harald Pedersens gate 9, Horten medisinske senter

Harald Pedersens gate 9b

3182 Horten

Linde, Nøtterøy (DPS)

Ørsnesalleen 14

3120 Tønsberg