Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

BUPA tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år, og deres familier, som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for å avhjelpe psykiske vansker. BUPA tilbyr også rådgivning og konsultasjonstjenester til fagpersonell ved kommunale instanser som arbeider innenfor psykisk helse.

De fleste som søker bistand fra BUPA får sitt behandlingstilbud ved en av BUPAs generelle poliklinikker. Ved behov for mer intensive tiltak kan de generelle poliklinikkene søke videre til BUPAs intensive poliklinikker eller døgntjenester.

Generelle poliklinikker

BUPA har to polikliniske seksjoner som dekker fylket ut fra en kommunevis inndeling:

  • Poliklinikk Tønsberg (Tønsberg, Holmestrand, Horten, Færder og gamle Stokke og Andebu kommune)
  • Poliklinikk Larvik (Larvik og gamle Sandefjord kommune)

Barn og ungdom fra Sande henvises til Vestre Viken HF.

Intensive poliklinikker og døgnpost

BUPA har intensive poliklinikker som tilbyr spesialiserte tilbud for barn og ungdom. Disse tjenestene søkes internt fra de generelle poliklinikkene.

  • Sped- og småbarnspoliklinikk
  • Nevropsykiatrisk barne- og ungdomspoliklinikk
  • Spiseforstyrrelsespoliklinikk, barn og ungdom
  • Familiebehandlingspoliklinikk
  • DBT-poliklinikk
  • Intensiv spiseforstyrrelsespoliklinikk, barn og unge
  • Ungdomspsykiatrisk poliklinikk
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnpost

Henvisning

Barn og ungdom kan henvises av fastlege, psykolog, tannlege eller leder ved barneverntjenesten.

Hjelp utenfor BUPAs åpningstider

Ved behov for hjelp utenom poliklinikkenes åpningstid, ta kontakt med legevakt på telefon 116 117.

Avdelingssjef: Eileen Christine Lund 

Kontakt

Postadresse

Sykehuset i Vestfold HF Postboks 2168 3103 Tønsberg

Slik finner du fram

Oppmøtested

Se underliggende avdelinger.