HELSENORGE

Barne- og ungdomspsykiatrisk intensivseksjon

Barne- og ungdomspsykiatrisk intensivseksjon består av en spisebehandlingspoliklinikk i Anton Jenssens gate 2 i Tønsberg og en familiebehandlingspoliklinikk og en DBT-poliklinikk, samt et dagtilbud for pasienter med spiseforstyrrelser. Disse er lokalisert i Adlersgate 37-39 i Tønsberg. Seksjonen tar imot pasienter fra hele Vestfold.

Fant du det du lette etter?