HELSENORGE

Barne- og ungdomspsykiatrisk spesialseksjon

Barne- og ungdomspsykiatrisk spesialseksjon er en fylkesdekkende seksjon som har ansvar for tilbudet til de yngste pasientene i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, og for nevropsykologiske og nevropedagogiske vurderinger ved uklare og komplekse tilstander.

Fant du det du lette etter?