HELSENORGE

Allmennpsykiatrisk poliklinikk A (DPS)

Allmennpsykiatrisk poliklinikk As målgruppe er pasienter over 18 år med allmennpsykiatriske problemstillinger som angst og stemningslidelser. Seksjonen gir pasienter med ADHD-problematikk utredning og behandling. Pasienter som gis rett til prioritert helsehjelp i poliklinikken har moderate til alvorlige psykiske plager og det foreligger en funksjonssvikt i arbeid, sosialt eller familiært.

Fant du det du lette etter?