HELSENORGE

Allmennpsykiatrisk post, Sandefjord(DPS)

Døgnposten, Allmennpsykiatrisk post, Sandefjord, er én av to allmennpsykiatriske døgnposter ved DPS Vestfold og har en spesifisert behandlingsmetodikk med Basal Eksponeringsterapi (BET). Pasienter som tas imot til basal eksponeringsterapi (BET) har alvorlige og sammensatte psykiske lidelser.

Fant du det du lette etter?