HELSENORGE

ECT-poliklinikk

I hovedsak gis ECT (Electroconvulsive Therapy) til pasienter med alvorlige depresjoner. I tillegg benyttes behandlingen på pasienter med enkelte andre psykiske tilstander.

Vi tilbyr poliklinisk behandling dersom pasientens kliniske tilstand er stabil og hjemmesituasjonen tillater det. I tillegg tilbyr vi ECT-behandling til inneliggende pasienter på akuttseksjonen og døgnavdelingene på DPS.

Fant du det du lette etter?