ECT-poliklinikk

I hovedsak gis ECT (Electroconvulsive Therapy) til pasienter med alvorlige depresjoner. I tillegg benyttes behandlingen på pasienter med enkelte andre psykiske tilstander.

Vi tilbyr poliklinisk behandling dersom pasientens kliniske tilstand er stabil og hjemmesituasjonen tillater det. I tillegg tilbyr vi ECT-behandling til inneliggende pasienter på akuttseksjonen og døgnavdelingene på DPS.

Les mer om ECT-poliklinikk

ECT-poliklinikk

Det er fortrinnsvis lege (fastlege eller psykiater) eller poliklinikkene ved DPS som henviser. Privatpraktiserende psykiater/psykologspesialist samt behandlere i sykehusets/klinikkens døgnavdelinger kan også henvise pasienter.

Pasientgruppe

  • Pasienter med alvorlige depresjoner
  • Andre psykiske tilstander etter vurdering

Behandlingstilbud

ECT gir en rask forbigående økning av hjerneaktiviteten og kan gi god effekt på depresjoner. Behandlingen gis under narkose.

Henviser

Henviser bes konferere med faglig ansvarlig ved enheten da det kan være forhold som bør avklares før henvisning, og som kan ha betydning for gjennomføring og sikkerhet ved behandlingen, bl.a. når det gjelder kroppslig helsetilstand og andre sykdommer, hvilke behandling som er forsøkt mot tilstanden, og pågående medikasjon. Pasienten må kunne avlegge samtykke, og ha forståelse for hva behandlingen innebærer.

Organisering

Ved enheten er det ansatt overlege og sykepleiere, i tillegg bidrar anestesilege og anestesisykepleier under selve behandlingen.

Seksjonsleder: Mats Fredriksen

Kontaktinformasjon

Telefon
33 37 50 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Åpningstid ECT-poliklinikk: 08.00-15.00, tirsdag og torsdag.
Håkon V gate 17 A
Besøksadresse
Håkon Femtes gate 17 A (Kart)
Telefon
33 37 50 00
Fant du det du lette etter?