ECT-poliklinikk

I hovedsak gis ECT (Electroconvulsive Therapy) til pasienter med alvorlige depresjoner. I tillegg benyttes behandlingen på pasienter med enkelte andre psykiske tilstander. Vi tilbyr poliklinisk behandling dersom pasientens kliniske tilstand er stabil og hjemmesituasjonen tillater det. I tillegg tilbyr vi ECT-behandling til inneliggende pasienter på akuttseksjonen og døgnavdelingene på DPS.

Det er fortrinnsvis lege (fastlege eller psykiater) eller poliklinikkene ved DPS som henviser. Privatpraktiserende psykiater/psykologspesialist samt behandlere i sykehusets/klinikkens døgnavdelinger kan også henvise pasienter.

Pasientgruppe

  • Pasienter med alvorlige depresjoner
  • Andre psykiske tilstander etter vurdering

Behandlingstilbud

ECT gir en rask forbigående økning av hjerneaktiviteten og kan gi god effekt på depresjoner. Behandlingen gis under narkose.

Henviser

Henviser bes konferere med faglig ansvarlig ved enheten da det kan være forhold som bør avklares før henvisning, og som kan ha betydning for gjennomføring og sikkerhet ved behandlingen, bl.a. når det gjelder kroppslig helsetilstand og andre sykdommer, hvilke behandling som er forsøkt mot tilstanden, og pågående medikasjon. Pasienten må kunne avlegge samtykke, og ha forståelse for hva behandlingen innebærer.

Organisering

Ved enheten er det ansatt overlege og sykepleiere, i tillegg bidrar anestesilege og anestesisykepleier under selve behandlingen.

Seksjonsleder: Hanne Berit Rogne

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Åpningstid ECT-poliklinikk: 08.00-15.00, tirsdag og torsdag.

Slik finner du fram

Håkon V gate 17 A, bygg F

Håkon V gate 17 A

3116 Tønsberg