Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk

Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk er fylkesdekkende, og gir tilbud etter henvisning fra lege eller psykolog.

Les mer om Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk

Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk

Poliklinikken driver utredning for personer som sliter med kognitiv svikt og alderspsykiatri:

  • særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende sammensatte lidelser hos eldre over 65 år 
  • diagnostisk uavklarte tilstander der det er mistanke om kognitiv svikt eller demens, også hos personer under 65 år

Poliklinikken tilbyr timeavtale i poliklinikkens lokaler eller ved hjemmebesøk.

Tilbudet i poliklinikk kan i tillegg innebære:

  • vurdering og oppstart av medikamentell og annen type behandling 
  • veiledning og undervisning til samarbeidspartnere i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste 
  • grupper for pårørende
  • grupper for yngre personer med demens 
  • støttesamtaler med pasienter og/eller pårørende

Utredningsopphold i døgnseksjonen når poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig.

Det drives forskningsprosjekter i seksjonen, og pasient og pårørende kan bli spurt om deltagelse.

Ved første time i poliklinikken eller i hjemmet deltar oftest lege/sykepleier eller psykolog/sykepleier sammen med pasient og pårørende.

Lege/psykolog utreder og tester pasienten, sykepleier snakker med pårørende. Utredningen avsluttes med en oppsummerende samtale, videre oppfølging vurderes ut ifra dette, epikrise sendes henviser.

Hva skjer ved konsultasjon/undersøkelse '

  • Det kan være nyttig å ha med pårørende eller andre foresatte.

  • Utredningen varer ofte i 2-3 timer

Mer informasjon om poliklinikken:

Det er begrenset med parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet – så vær ute i god tid

 


Seksjonsleder: Merete Lund Hulaas

Kontaktinformasjon

Telefon
33 37 50 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Håkon V gate 17 A
Besøksadresse
Håkon Femtes gate 17 A (Kart)
Telefon
33 37 50 00

Alderspsykiatrihttps://www.siv.no/behandlinger/alderspsykiatriAlderspsykiatriAAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatri

Fant du det du lette etter?