HELSENORGE

Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost

Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost behandler pasienter innen følgende fagområder:
- Særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende sammensatte lidelser hos eldre over 65 år
- Diagnostisk uklare tilstander der det er mistanke om kognitiv svikt eller demens, også hos personer under 65 år
- Demens og atferdsmessige utfordringer
- Behov for vurdering av kjøreferdigheter

Fant du det du lette etter?