HELSENORGE

Psykiatrisk akuttmottak

Psykiatrisk akuttmottak  er et lukket psykiatrisk akuttmottak som tilbyr øyeblikkelig hjelp til pasienter over 18 år med akutte psykiatriske lidelser og pasienter med akutte rustilstander etter lov om psykisk helsevern.

Fant du det du lette etter?