Psykiatrisk akuttpost A, B og C

Psykiatrisk akuttpost A, B og C tar imot pasienter fra psykiatrisk akuttmottak. Vi tar imot pasienter over 18 år som er i behov for innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern.

Innleggelsene skjer på frivillig eller tvunget grunnlag. I dette inngår diagnostisk utredning, avklaring og oppstart av nødvendig akuttpsykiatrisk behandling - herunder symptomlindring, individuelle samtaler, miljøterapi og medikamentell behandling.

Vi tilbyr behandling i den mest akutte fasen av lidelsen, hvor behovet for ytre rammer, tilstedeværelse og trygging er størst. Når tilstanden tilsier det, vil pasienter etter behov søkes videre til andre behandlingsenheter, f.eks. til døgnavdeling på distriktspsykiatrisk senter (DPS Vestfold), eller tilbakeføres til kommunen/hjemmet med oppfølging av fastlege eller kommunale tjenester.

Vi er bemannet med leger, psykolog, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og assistenter. I tillegg er også sykehusprest og sosionom tilgjengelig.
Personalet er inndelt i team og jobber tverrfaglig.

Hva skjer ved innleggelse:

Alle pasienter blir tatt imot av vakthavende lege. Pasienter som blir innlagt mot sin vilje har klagerett. Vi bidrar til å opprette kontakt med Kontrollkommisjonen som er klageorgan for pasienter innlagt på tvang.

Pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og vi ønsker å opprette kontakt med dem så tidlig som mulig i behandlingsforløpet.
Les mer informasjon om kontrollkommisjonen på helsenorge.no

Kontrollkommisjonen ved Sykehuset i Vestfold ledes av advokat Liv Solveig Pettersen og kan kontaktes på adresse:

Advokat Liv Solveig Pettersen
Advokatforum
Postboks 447 Sentrum
0104 Oslo      

Hva skjer ved utskriving:

Kontinuitet i behandlingen er av stor betydning og vi samarbeider derfor med kommunehelsetjenesten, DPS Vestfold og pårørende i forbindelse med utskrivelse.


Seksjonsleder psykiatrisk akuttpost A og B: Terje Wegger

Seksjonsleder psykiatrisk akuttpost C: Kristoffer Alstad 

Kontakt

Telefon

Psykiatrisk akuttpost A

33 72 79 10
Telefonen er betjent hele døgnet.

Psykiatrisk akuttpost B

33 72 79 20
Telefonen er betjent hele døgnet.

Psykiatrisk akuttpost C

33 72 79 30
Telefonen er betjent hele døgnet.

Slik finner du fram

Besøkstider

Ring gjerne på forhånd før besøk.
  • I dag 17:00 - 19:00
  • Mandag 17:00 - 19:00
  • Tirsdag 17:00 - 19:00
  • Onsdag 17:00 - 19:00
  • Torsdag 17:00 - 19:00
  • Fredag 17:00 - 19:00
  • Lørdag 13:00 - 19:00
  • Søndag 13:00 - 19:00

Håkon V gate 17 A, bygg F

Håkon V gate 17 A

3116 Tønsberg