Sykepleier snakker med pasient som sitter i en stol

Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk har ansvar for lege-, sykepleie- og kontortjenesten i følgende fagområder: fordøyelsessykdommer, nevrologi, habilitering, alle indremedisinske spesialiteter;  aldersrelaterte sykdommer, hjertesykdommer, hormonsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, barn- og ungdomsmedisin, kreft, blodsykdommer,  sykelig overvekt, og akuttsenteret.

Alle innleggelser og polikliniske konsultasjoner skjer ved SiV –Tønsberg.

Klinikken har oppmerksomheten rettet mot kvalitet i tjenester og med tverrfaglig samarbeid sørger vi for god pasientsikkerhet.

Klinikksjef: Anne Pernille Lysaker 

Kontakt

Telefon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg