Nyfødtmedisinsk seksjon

Nyfødtmedisinsk seksjon er lokalisert i Tønsberg. Vi tar imot nyfødte barn som er syke, for tidlig fødte (premature) eller barn med behov for spesiell overvåkning eller behandling den første måneden etter fødselen (neonatalperioden).

Barna som kommer til oss fødes vanligvis på Sykehuset i Vestfold, men det er et utstrakt samarbeid mellom nyfødtavdelingene på norske sykehus, og det hender derfor at vi har barn hjemmehørende i andre fylker innlagt hos oss.

Seksjonen tilbyr familiefokusert nyfødtomsorg. Dette innebærer at foreldrene i mange tilfeller kan bo sammen med sitt nyfødte barn.

Nyfødtintensivpost er en sengepost med spesialkompetanse innen områdene akutt og kritisk syke nyfødte/premature barn.

Seksjonsleder:

Morten Falke

Kontakt

Kontaktinformasjon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.