Indremedisinsk avdeling A

Indremedisinsk avdeling A består av geriatrisk seksjon, hjerteseksjon, nyreseksjon og indremedisinsk avdeling – LIS.

Kst. avdelingssjef: Maria Vandbakk-Rüther 

Kontakt

Telefon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.