Geriatrisk seksjon

Konstituert seksjonsleder:

Maria Vandbakk-Rüther

Kontakt

Kontaktinformasjon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.